P.P.H.-U. WAGO
Henryk Gołda
tel. 668-840-269

Uprawnienia Firmy:

Nasza Firma posiada uprawnienia do konserwacji UDT:

 • Wózków widłowych

 • Platform załadowczych 

 • HDS-y


 

 

 

U.D.T.

Z dniem 18.08.2003 - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 zmieniającym rodzaj urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu - wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia zostają objęte dozorem technicznym (Dz. U. Nr 28 Poz. 240).


Przepis ten nakłada następujące obowiązki na:

 • Importera - uzgadniania wniosków importowych w zakresie typów oraz ilości sztuk sprowadzanych urządzeń. Bez wniosku importowego żaden wózek nie ma prawa wjechać na teren kraju.
 • Użytkownika - zgłoszenia i zarejestrowania użytkowanych wózków widłowych w odpowiednim rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego oraz przestrzegania wymagań UDT w zakresie eksploatacji oraz konserwacji zgodnie z ustawą o dozorze technicznym. Natomiast nowo zakupione urządzenia mogą być wprowadzone do ruchu dopiero po odbiorze eksploatacyjnym w miejscu pracy, dokonanym przez UDT.
 • Konserwatora - czyli dotychczasowy technik serwisowy powinien mieć uprawnienia UDT.
 • Operatora - który powinien mieć odpowiednie uprawnienia do kierowania wózkami.

Wychodząc naprzeciw naszym Klientom, oferujemy pomoc w zakresie:

 • kompletowania niezbędnej dokumentacji techniczno-ruchowej eksploatowanych wózków;
 • fachowego przygotowania technicznego wszystkich urządzeń

W celu zgłoszenia wózka widłowego do badania technicznego, użytkownik musi przedłożyć następujące dokumenty do UDT:

 • certyfikat CE
 • tabelę z parametrami technicznymi wózka
 • schemat instalacji hydraulicznej
 • schemat instalacji elektrycznej
 • charakterystyka układu podnoszenia
 • DTR (Dokumentacja Techniczno Ruchowa)
 • wniosek o przeprowadzenie badania

Badanie techniczne wózka przez pracownika UDT

Podczas badania technicznego wózka jezdniowego, przeprowadzanego przez Inspektora UDT, wykonywane są następujące czynności:

 • sprawdzenie dopuszczalnego zużycia wideł, opon, łańcuchów
 • sprawdzenie poprawności działania układu hamulcowego
 • sprawdzenie nominalnego czasu utrzymania ładunku
 • sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego
 • sprawdzenie układu kierowniczego
 • sprawdzenie mocowania fotela i pasów bezpieczeństwa
 • sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji dzwiękowej
 • sprawdzenie oświetlenia
 • sprawdzenie oznakowania wózka
 • sprawdzenie dokumentacji wózka m.in. ważności przeglądu w Dzienniku Konserwacji Wózka

Na Państwa prośbę dokonujemy odbioru UDT w Państwa imieniu lub przygotowujemy komplet dokumentacji niezbędnej przy odbiorze. Każdy wózek używany zakupiony w naszej firmie spełnia standardy wymagane przez inspektorów UDT.


Copyright C WaGo - Design by Danno